Skocz do zawartości

[elektryka]Kody błędów, ich odczyt czyli kontrolka z kluczem


ArKos

Rekomendowane odpowiedzi

Jak się do tego zabrać?

 

W samochodach Opel dostępne są następujące systemy sterujące:

a) Bosch Motronic

B) GM Multec (MPI oraz SPI)

c) Simtec oraz Bosch EZ-Plus

 

W systemach Bosch Motronic, GM-Multec i Simtec jedno urządzenie sterujące kieruje pracą pierwotnego układu zapłonu, układu paliwa i biegiem jałowym.

 

Funkcje samodiagnostyki.

 

Elektroniczne urządzenie sterujące ma funkcję samosprawdzania polegającą na tym, że sygnały z pewnych czujników silnika oraz elementów wykonawczych są ciągle sprawdzane i porównywane z wartością zaprogramowanymi. Jeśli program samodiagnostyki stwierdzi obecność usterki, to w pamięci urządzenia sterującego jest rejestrowany kod tej usterki. Nie są rejestrowane kody tych elementów dla których oprogramowanie nie przewiduje takiej możliwość. Kody usterek są 2-cyfrowe lub 3-cyfrowe i mogą być odczytane ręcznie lub poprzez czytnik kodó usterek.

 

Awaryjny tryb pracy.

 

System Bosch Motronic, GM Multec i Simtec mają awaryjny system pracy, który po wykryciu usterki zastępuje sygnał z czujnia wartością domyślną, co pozwala na bezpieczny dojazd do stacji obsługi. Po naprawie usterki urządzenie sterujące powraca do normalnego trybu pracy. System Bosch EZ-Plus nie ma funkcji awaryjnego trybu pracy. Systemy te mają również funkcję adaptacyjną, która modyfikuje zaprogramowane bazowe wielkości w celu uwzględnienia zużycia silnika i zwiększenia jego sprawności podczas normalnej pracy.

 

Lokalizacja złącza.

 

Złączne 10-stykowe

 

diagnostyka2.gif

 

Złącza te występują w systemach GM-Multec i znajdują się pod deska rozdzielczą w skrzynce bezpieczników lub w komorze silnika w pobliżu lewej lub prawej części przegrody czołowej.

 

Złącze 16-stykowe.

 

diagnostyka1.gif

 

Od 1995 roku niektóre modele mają 16-stykowe złącze umieszczone w środku pod deską rozdzielczą. Złącze to służy do odczytu kodów za pomocą czytnika kodów usterek. Niektóre starsze modele również mają 16-stykowe złącze, za pomocą którego można odczytać kody błyskowe.

 

Odczytywanie kodów usterek.

 

Uwaga! W trakcie pewnych procedur sprawdzania jest możliwe wytworzenie dodatkowych kodów. Należy zwrócić uwagę na to, by żaden kod nie zafałszował odczytywanych przez nas wyników. Po zakończeniu procedury sprawdzania wszystkie kody muszą być skasowane.

 

Złącze 10-stykowe

 

1. Zmostkować styki „A” i „B” w złączu.

2. Lampka ostrzegawcza wyświetla kody w następujący sposób

 

a) dwie cyfry są reprezentowane przez dwie serie błysków

B) pierwsza seria błysków odpowiada dziesiątkom, a druga jednostkom

c) w serii dziesiątek i jednostek błyski trwają 1 sekundę i są oddzielone krótkimi pauzami

d) serie dziesiątek i serie jednostek oddziela pauza; nieco dłuższa pauza oddziela od sibie poszczególne kody

e) kod „42” to cztery 1-sekundowe błyski, pauza i dwa 1-sekundowe błyski

 

3. Policzyć liczbę błysków w każdej serii i zapisać każdy wyemitowany kod.

4. Pierwszym odczytanym kodem będzie kod „12”, który oznacza rozpoczęcie procedury zczytywania.

5. Każdy kod błyskowy będzie powtórzony trzy razy, po nim będzie wyświetlony następny w kolejności numerycznej.

6. W celu zakończenia procedury wyłączyć zapłon i usunąc mostek.

 

Złącze 16-stykowe – czynne

UWAGA! Do odczyty kodów 4 cyfrowych potrzebny jest czytnik kodów „P”. W starszych modelach można odczytać kody 2 cyfrowe.

 

1. Zmostkować styki „5” i „6” w złączu.

2. Kody są wyświetlane przez lampkę ostrzegawczą w tai sam sposób jak powyżej, tu również odczytamy pierwszy kod „12” mówiący o rozpoczęciu procedury zczytywania.

 

Bosch Motronic, GM Multec i Simtec - te układy występują w Oplu. Poniżej opis wszystkich kodów - w szczególnych wypadkach zaznaczono, czego tyczy się kod - jeśli występuje np. tylko w jednym z układów. Całościowo odnosi się to do wszystkiego czyli np. i Multec i Simtec mają taki sam kod. Są to starsze kody, 2-cyfrowe.

 

Kod / Opis usterki

12 Rozpoczęcie samodiagnostyki

13 Sonda lambda lub jej obwód, brak zmian napięcia/rozwarty obwód

14 Czujnik temperatyru płynu chłodzącego lub jego obwód, niskie napięcie

15 Czujnik temperatyru płynu chłodzącego lub jego obwód, niskie napięcie

16 Czujnik spalania stukowego lub jego obwód, brak zmian napięcia (Bosch Motronic, Simtec)

17 Czujnik spalania stukowego lub jego obwód, brak zmian napięcia (Bosch Motronic, GM Multec)

18 Urządzenie sterujące czujnika spalania stukowego lub obwodu, brak sygnału: uszkodzenie urządzenia sterującego (Bosch Monitronic, GM Multec)

19 Sygnał obrotomierza lub jego obwód (przerwany sygnał)

21 Czujnik położenia przepustnicy (potencjometr) lub jego obwód, wysokie napięcie

22 Czujnik położenia przepustnicy (potencjometr) lub jego obwód, wysokie napięcie

23 Urządzenie sterujące czujnika spalania stukowego lub obwód (Bosch Motronic, Simtec)

24 Czujnik prędkości pojazdu lub jego obwód

25 Wtryskiwacz 1. lub jego obwód, wysokie napięcie

26 Wtryskiwacz 2. lub jego obwód, wysokie napięcie (Bosch Motronic, Simtec)

27 Wtryskiwacz 3. lub jego obwód, wysokie napięcie (Bosch Motronic, Simtec)

28 Wtryskiwacz 4. lub jego obwód, wysokie napięcie (Bosch Motronic, Simtec)

28 Zestyki przekaźnika pompy paliwa, nieskie napięcie (GM Multec)

29 Przekaźnik pompy paliwa lub obwodu, niskie napięcie (GM Multec)

31 Sygnał obrotomirza lub jego obwód (brak sygnału)

32 Wtryskiwacz 6. lub jego obwód, wysokie napięcie (Bosch Motronic)

32 Przekaźnik pompy paliwa lub obwód, wysokie napięcie (GM Multec)

33 Czujnik bezwzględnego ciśnienia w kolektorze wlotowym lub jego obwód, za wysokie napięcie (GM Multec, Bosch Motronic)

34 Zawór układu recyrkulacji gazów wydechowych – okablowanie lub obwód układu recyrkulacji gazów wydechowych, wysokie napięcie (Simtec, Bosch Motronic)

35 Zawór regulacji prędkości obrotowej biegu jałowego lub jego obwód; brak (lub zła) regulacji biegu jałowego (GM Multec, Bosch Motronic)

37 Samodiagnostyka silnika, nieskie napięcie (Bosch Motronic, Simtec)

38 Sonda lambda lub jej obwód (modele od 1990 roku), niskie napięcie (Bosch, Motronic, Simtec)

39 Sonda lambda lub jej obwód (modele od 1990 roku), wysokie napięcie (Bosch, Motronic, Simtec)

41 Czujnik prędkości pojazdu lub jego obwód, nieskie napięcie (Bosch Motronic)

41 Sygnał sterujący wzmacniacza, 2. i 3. cylinder (DIS) lub obwód, wysokie napięcie (GM Multec)

41 Sygnał sterujący wzmacniacza, 1. i 4. cylinder (DIS) lub obwód, wysokie napięcie (GM Multec)

42 Obwód pierwotny układu zapłonu z rozdzielaczem lub obwód, wysokie napięcie (GM Multec)

42 Czujnik prędkości pojazdu lub jego obwód, wysokie napięcie (Bosch Motronic)

44 Sonda lambda lub jej obwód, za uboga mieszanka paliwowo – powietrzna

45 Sonda lambda lub jej obwód, za bogata mieszanka paliwowo – powietrzna

46 Sygnał sterujący (A+B) wzmacniacza (DIS) lub obwód, wysokie napięcie (GM Multec)

46 Przekaźnik pompy powietrza lub obwód (Simtec)

47 Przekaźnik pompy powietrza lub obwód, niskie napięcie (Bosch Motronic, Simtec)

48 Napięcie akumulatora, niskie napięcie (Bosch Motronic, Simtec)

49 Napięcie akumulatora, wysokie napięcie

51 Błąd pamięci programowej lub obwód (Bosch Motronic)

51 Niesprawne elektronuiczne urządzenie sterujące; odłączyć i podłączyć urządzenie sterujące, po czym sprawdzić ponownie kody usterek (GM Multec)

52 Lampka ostrzegawcza samodiagnostyki: ostatni stopien, wysokie napięcie (Bosch Motronic, Simtec)

53 Przekaźnik pompy paliwa lub obwód, niskie napięcie (Bosch Motronic, Simtec)

54 Przekaźnik pompy paliwa lub obwód, wysokie napięcie (Bosch Motronic, Simtec)

55 Niesprawne elektroniczne urządzenie sterujące

56 Zawór regulacyjny prędkości obrotowej biegu jałowego lub jego obwód, zwarcie do masy (Bosch Motronic, Simtec)

57 Zawór regulacyjny prędkości obrotowej biegu jałowego lub jego obwód, odłączenie (Bosch Motronic, Simtec)

59 Zawór kolektora wlotowego lub obwód, niskie napięcie (Bosch Motronic)

61 Zawór układu przewietrzania zbiornika paliwa lub jego obwód, niskie napięcie (Bosch Motronic)

62 Zawór układu przewietrzania zbiornika paliwa lub jego obwód, wysokie napięcie (Bosch Motronic)

63 Zawór kolektora wlotowego lub obwó, wysokie napięcie (Bosch Motronic)

63 Sygnał sterujący wzmacniacza, 2. i 3. cylinder (DIS) niskie napięcie (GM Multec)

64 Sygnał sterujący wzmacniacza, 1. i 4. cylinder (DIS) niskie napięcie (GM Multec)

64 Obwód pierwotny układu zapłonu z rozdzielaczem lub obwód, wysokie napięcie (GM Multec)

65 Potencjometr CO lub jego obwód, niskie napięcie (Bosch Motronic)

66 Potencjometr CO lub jego obwód, wysokie napięcie (Bosch Motronic)

67 Czujnik położenia przepustnicy (wyłącznik), zastyki biegu jałowego (Bosch Motronic)

67 Przepływonierz powietrza masowy lub jego obwód (GM Multec)

69 Czujnik temperatury powietrza lub jego obwód, niskie napięcie (Bosch Motronic, Simtec)

69 Przepływonierz powietrza masowy lub jego obwód (GM Multec)

71 Czujnik temperatury powietrza lub jego obwód, wysokie napięcie

72 Czujnik położenia przepustnicy (wyłącznik), zestyki pełnego otwarcia przepustnicy (Bosch Motronic)

72 Sygnał sterujący (A+B) wzmacniacza (DIS) lub obwód (GM Multec)

73 Przepływomierz powietrza lub jego obwód, niskie napięcie (Bosch Motronic, Simtec)

74 Przepływomierz powietrza lub jego obwód, wysokie napięcie (Bosch Motronic, Simtec)

75 Wyłącznik skrzyni biegów, niskie napięcie

76 Regulator momentu automatycznej skrzyni biegów lub obwód

79 Urządzenie sterujące układu trakcji (Bosch Motronic)

81 Wtryskiwacz 1. lub jego obwód, niskie napięcie

82 Wtryskiwacz 2. lub jego obwód, niskie napięcie (Bosch Motronic, Simtec)

83 Wtryskiwacz 3. lub jego obwód, niskie napięcie (Bosch Motronic, Simtec)

84 Wtryskiwacz 4. lub jego obwód, niskie napięcie (Bosch Motronic, Simtec)

85 Wtryskiwacz 5. lub jego obwód, niskie napięcie (Bosch Motronic, Simtec)

86 Wtryskiwacz 6. lub jego obwód, niskie napięcie (Bosch Motronic, Simtec)

87 Przekaźnik wyłączający klimatyzację lub obwód klimatyzacji, niskie napięcie (Bosch Motronic, Simtec)

88 Przekaźnik wyłączający klimatyzację lub obwód klimatyzacji, wysokie napięcie (Bosch Motronic, Simtec)

89 Sonda lambda lub jej obwód, niskie napięcie (Bosch Motronic)

91 Sonda lambda lub jej obwód, wysokie napięcie (Bosch Motronic, Simtec)

92 Czujnik położenia wałka rozrządu lub jego obwód (Simtec)

93* Układ (w urządzeniu sterującym) sterowania napędu na 4 koła (GM Multec)

94 Czujnik hallotronowy lub jego obwód, wysokie napięcie (Bosch Motronic)

95 Zawór gorącego rozruchu lub obwód, niskie napięcie (Bosch Motronic)

96 Zawór gorącego rozruchu lub obwód, wysokie napięcie (Bosch Motronic)

97 Urządzenie sterujące układu trakcji lub obwód, nieprawidłowy sygnał (Bosch Motronic)

98 Sonda lambda lub przerwa w jej obwodzie (Bosch Motronic, Simtec)

99 Kod nieznany

113 Zawór elektromagnetyczny turbodoładowania lub jego obdód (Bosch Motronic)

114 Ciśnienie doładowania biegu jałowego, przekroczona górna dopuszczalna wartość (Bosch Motronic)

115 Ciśnienie doładowania pełnego obciążenia, przekroczona dolna dopuszczalna wartość (Bosch Motronic)

116 Ciśnienie doładowania, przekroczona górna dopuszczalana wartość (Bosch Motronic)

117 Regulacyjny zawór upustowy lub jego obwód, niskie napięcie (Bosch Motronic)

118 Regulacyjny zawór upustowy lub jego obwód, wysokie napięcie (Bosch Motronic)

121 Sonda lambda 2. lub jej obwód, uboga mieszanka (Bosch Motronic)

122 Sonda lambda 2. lub jej obwód, bogata mieszanka (Bosch Motronic)

123 Zawór kolektora wlotowego 1. (Bosch Motronic)

124 Zawór kolektora wlotowego 2. (Bosch Motronic)

132 Zawór układu recylkulacji gazów wydechowych lub obwód układu recylkulacji gazó wydechowych (Bosch Motronic)

133 Zawór kolektora wlotowego 2. lub obwód, wysokie napięcie (Bosch Motrnic)

133 Zawór kolektora wlotowego 2. lub obwód, niskie napięcie (Bosch Motrnic)

134 Zawór układu recylkulacji gazów wydechowych 2. lub obwód układu recylkulacji gazów wydechowych, niskie napięcie

134 Zawór kolektora wlotowego 2. lub obwód, wysokie napięcie (Bosch Motrnic)

135 Lampka ostrzegawcza samodiagnostyki, niskie napięcie (Bosch Motronic)

136 Elektoniczne urządzenie sterujące (Bosch Motrnonic)

137 Skrzynka elektronicznego urządzenia sterującego, wysoka temperatura (Bosch Motronic)

*UWAGA! Jeśli rozpoznany został kod „93” (układ sterowania napędu na 4 koła), to usterka może dotyczyć:

a) lampki ostrzegawczej

B) klimatyzacji

c) sygnału prędkości silnika do układu sterującego automatycznej skrzyni biegów

Po włączeniu układu sterowania napędu na 4 koła czytnik kodów usterek sprawdzi obwody i wykaże, który z nich nie jest sprawny.

 

Kody błędów nowszych systemów wtrysku bazujące na 4 cyfrach:

 

0100 Nieprawidłowy sygnał z przepływomierza powietrza

0101 Nieprawidłowy sygnał z przepływomierza powietrza

0102 Sygnał z przepływomierza powietrza za niski

0103 Sygnał z przepływomierza powietrza za wysoki

0104 Nieprawidłowy sygnał z przepływomierza powietrza - usterka pojawia się okresowo

0105 Nieprawidłowy sygnał z czujnika ciśnienia MAP

0106 Nieprawidłowy sygnał z czujnika ciśnienia MAP

0107 Nieprawidłowy sygnał z czujnika ciśnienia MAP

0108 Nieprawidłowy sygnał z czujnika ciśnienia MAP

0109 Nieprawidłowy sygnał z czujnika ciśnienia MAP

0110 Czujnik temperatury powietrza zasysanego

0111 Czujnik temperatury powietrza zasysanego

0112 Czujnik temperatury powietrza zasysanego - sygnał za niski

0113 Czujnik temperatury powietrza zasysanego - sygnał za wysoki

0114 Czujnik temperatury powietrza zasysanego - usterka pojawia się okresowo

0115 Czujnik temperatury silnika

0116 Czujnik temperatury silnika

0117 Czujnik temperatury silnika - sygnał za niski

0118 Czujnik temperatury silnika - sygnał za wysoki

0119 Czujnik temperatury silnika - usterka pojawia się okresowo

0120 Czujnik położenia przepustnicy

0121 Czujnik położenia przepustnicy

0122 Czujnik położenia przepustnicy - zwarcie do masy

0123 Czujnik położenia przepustnicy - zwarcie do plusa zasilania

0124 Czujnik położenia przepustnicy - usterka pojawia się okresowo

0125 Czujnik temperatury płynu chłodzącego

0126 Czujnik temperatury płynu chłodzącego

0129 Nieprawidłowe działanie zaworu EGR

0130 Regulacja poza zakresem / nieprawidłowy sygnał sondy ? l

0131 Regulacja poza zakresem / sygnał sondy ? l za niski - mieszanka za uboga

0132 Regulacja poza zakresem / sygnał sondy ? l za wysoki - mieszanka za bogata

0133 Regulacja poza zakresem / sygnał sondy ? l zmienia się za wolno - sonda zestarzona

0134 Regulacja poza zakresem /'brak sygnału sondy ? l

0135 Uszkodzenie w obwodzie grzania sondy ? l

0136 Sygnał sondy ? 2 za wysoki

0137 Sygnał sondy ? 2 za niskie

0138 Napięcie w obwodzie sondy ? 2 za wysokie - zwarcie do plusa zasilania

0139 Sygnał sondy ? 2 zmienia się za wolno - sonda zestarzona

0140 Brak sygnału sondy ? 2

0141 Uszkodzenie w obwodzie grzania sondy ? 2

0142 Nieprawidłowy sygnał sondy ? 3

0143 Sygnał sondy ? 3 za niskie

0144 Napięcie w obwodzie sondy ? 3 za wysokie - zwarcie do plusa zasilania

0145 Sygnał sondy ? 3 zmienia się za wolno - sonda zestarzona

0146 Brak sygnału sondy ? 3

0147 Uszkodzenie w obwodzie grzania sondy ? 3

0150 Regulacja poza zakresem / nieprawidłowy sygnał sondy ? 2

0151 Regulacja poza zakresem / sygnał sondy ? l (rząd cylindrów 2) za niski – mieszanka za uboga

0152 Regulacja poza zakresem / sygnał sondy ? l (rząd cylindrów 2) za wysoki -mieszanka za bogata

0153 Sygnał sondy ? l (rząd cylindrów 2) zmienia się za wolno - sonda zestarzona

0154 Brak sygnału sondy ? l (rząd cylindrów 2)

0155 Uszkodzenie w obwodzie grzania sondy ? l (rząd cylindrów 2)

0156 Nieprawidłowy sygnał sondy ? 2 (rząd cylindrów 2)

0157 Sygnał sondy ? 2 (rząd cylindrów 2) za niski

0158 Sygnał sondy ? 2 (rząd cylindrów 2) za wysoki

0159 Sygnał sondy ? 2 (rząd cylindrów 2) zmienia się za wolno - sonda zestarzona

0160 Brak sygnału sondy ? 2 (rząd cylindrów 2)

0161 Uszkodzenie w obwodzie grzania sondy ? 2 (rząd cylindrów 2)

0162 Nieprawidłowy sygnał sondy ? 3 (rząd cylindrów 2)

0163 Sygnał sondy ? 3 (rząd cylindrów 2) za niski

0164 Sygnał sondy ? 3 (rząd cylindrów 2) za wysoki

0165 Sygnał sondy ? 3 (rząd cylindrów 2) zmienia się za wolno - sonda zestarzona

0166 Brak sygnału sondy ?3 (rząd cylindrów 2)

0167 Uszkodzenie w obwodzie grzania sondy ? 3 (rząd cylindrów 2)

0170 Nieprawidłowy skład mieszanki - mieszanka za uboga lub za bogata

0171 Mieszanka za uboga dla pełnych obciążeń

0172 Mieszanka za bogata dla pełnych obciążeń

0173 Nieprawidłowy skład mieszanki (rząd cylindrów 2) - mieszanka za uboga lub za bogata

0174 Mieszanka za uboga dla pełnych obciążeń (rząd cylindrów 2)

0175 Mieszanka za bogata dla pełnych obciążeń (rząd cylindrów 2)

0176 Uszkodzenie w układzie czujnika składu mieszanki

0177 Uszkodzenie w układzie czujnika składu mieszanki

0178 Uszkodzenie w układzie czujnika składu mieszanki - sygnał za niski

0179 Uszkodzenie w układzie czujnika składu mieszanki - sygnał za wysoki

0180 Uszkodzenie w układzie czujnika temperatury paliwa A

0181 Uszkodzenie w układzie czujnika temperatury paliwa A

0182 Uszkodzenie w układzie czujnika temperatury paliwa A - sygnał za niski

0183 Uszkodzenie w układzie czujnika temperatury paliwa A - sygnał za wysoki

0184 Uszkodzenie w układzie czujnika temperatury paliwa A - usterka pojawia się okresowo

0185 Uszkodzenie w układzie czujnika temperatury paliwa B

0186 Uszkodzenie w układzie czujnika temperatury paliwa B

0187 Uszkodzenie w układzie czujnika temperatury paliwa B - sygnał za niski

0188 Uszkodzenie w układzie czujnika temperatury paliwa B - sygnał za wysoki

0189 Uszkodzenie w układzie czujnika temperatury paliwa B - usterka pojawia się okresowo

0190 Uszkodzenie w układzie czujnika ciśnienia paliwa w listwie wtryskiwaczy

0191 Uszkodzenie w układzie czujnika ciśnienia paliwa w listwie wtryskiwaczy

0192 Uszkodzenie w układzie czujnika ciśnienia paliwa w listwie wtryskiwaczy - sygnał za niski

0193 Uszkodzenie w układzie czujnika ciśnienia paliwa w listwie wtryskiwaczy – sygnał za wysoki

0194 Uszkodzenie w układzie czujnika ciśnienia paliwa w listwie wtryskiwaczy - usterka pojawia się okresowo

0195 Uszkodzenie w układzie czujnika temperatury oleju silnikowego

0196 Uszkodzenie w układzie czujnika temperatury oleju silnikowego

0197 Uszkodzenie w układzie czujnika temperatury oleju silnikowego - sygnał za niski

0198 Uszkodzenie w układzie czujnika temperatury oleju silnikowego - sygnał za wysoki

0199 Uszkodzenie w układzie czujnika temperatury oleju silnikowego - usterka pojawia się okresowo

0200 Uszkodzenie w obwodzie wtryskiwacza

0201 Uszkodzenie w obwodzie wtryskiwacza cylindra l

0202 Uszkodzenie w obwodzie wtryskiwacza cylindra 2

0203 Uszkodzenie w obwodzie wtryskiwacza cylindra 3

0204 Uszkodzenie w obwodzie wtryskiwacza cylindra 4

0205 Uszkodzenie w obwodzie wtryskiwacza cylindra 5

0206 Uszkodzenie w obwodzie wtryskiwacza cylindra 6

0207 Uszkodzenie w obwodzie wtryskiwacza cylindra 7

0208 Uszkodzenie w obwodzie wtryskiwacza cylindra 8

0209 Uszkodzenie w obwodzie wtryskiwacza cylindra 9

0210 Uszkodzenie w obwodzie wtryskiwacza cylindra 10

0211 Uszkodzenie w obwodzie wtryskiwacza cylindra 11

0212 Uszkodzenie w obwodzie wtryskiwacza cylindra 12

0213 Uszkodzenie w obwodzie wtryskiwacza rozruchowego l

0214 Uszkodzenie w obwodzie wtryskiwacza rozruchowego 2

0215 Uszkodzenie elektromagnesu wyłączania silnika - zaworu odcinającego

0216 Uszkodzenie w układzie wyznaczania kąta wyprzedzenia wtrysku

0217 Przekroczono maksymalną dopuszczalną temperaturę silnika

0218 Przekroczono maksymalną dopuszczalną temperaturę skrzyni biegów

0219 Przekroczono maksymalne dopuszczalne obroty silnika

0220 Czujnik położenia przepustnicy / Czujnik położenia pedału przyspieszenia B

0221 Czujnik położenia przepustnicy / Czujnik położenia pedału przyspieszenia B

0222 Czujnik położenia przepustnicy / Czujnik położenia pedału przyspieszenia B sygnał za niski

0223 Czujnik położenia przepustnicy / Czujnik położenia pedału przyspieszenia B - sygnał za wysoki

0224 Czujnik położenia przepustnicy / Czujnik położenia pedału przyspieszenia B - usterka pojawia się okresowo

0225 Uszkodzenie czujnika położenia przepustnicy lub czujnika położenia pedału przyspieszenia

0226 Uszkodzenie czujnika położenia przepustnicy lub czujnika położenia pedału przyspieszenia

0227 Uszkodzenie czujnika położenia przepustnicy lub czujnika położenia pedału przyspieszenia - zwarcie do masy

0228 Uszkodzenie czujnika położenia przepustnicy lub czujnika położenia pedału przyspieszenia - zwarcie do plusa zasilania

0229 Uszkodzenie czujnika położenia przepustnicy lub czujnika położenia pedału przyspieszenia - uszkodzenie sporadyczne

0230 Przekaźnik pompy paliwa

0231 Uszkodzenie w obwodzie pompy paliwa - zwarcie do masy

0232 Uszkodzenie w obwodzie pompy paliwa - zwarcie do plusa

0233 Uszkodzenie w obwodzie pompy paliwa - usterka sporadyczna

0235 Czujnik ciśnienia doładowania „A"

0236 Czujnik ciśnienia doładowania „A"

0237 Czujnik ciśnienia doładowania „A" - zwarcie do masy

0238 Czujnik ciśnienia doładowania „A" - zwarcie do plusa

0239 Czujnik ciśnienia doładowania „A" - usterka sporadyczna

0240 Czujnik ciśnienia doładowania „B"

0241 Czujnik ciśnienia doładowania „B" - zwarcie do masy

0242 Czujnik ciśnienia doładowania „B" - zwarcie do plusa

0243 Czujnik ciśnienia doładowania „B" - usterka sporadyczna

0244 Zawór regulacyjny ciśnienia doładowania „A"

0245 Zawór regulacyjny ciśnienia doładowania „A" - zwarcie do masy lub przerwa

0246 Zawór regulacyjny ciśnienia doładowania „A" - zwarcie do plusa

0247 Zawór regulacyjny ciśnienia doładowania „A"

0248 Zawór regulacyjny ciśnienia doładowania „B"

0249 Zawór regulacyjny ciśnienia doładowania „B" - zwarcie do masy lub przerwa

0250 Zawór regulacyjny ciśnienia doładowania „B" - zwarcie do plusa

0251 Usterka pompy wtryskowej „A"

0252 Usterka pompy wtryskowej „A"

0253 Usterka pompy wtryskowej „A"

0254 Usterka pompy wtryskowej „A"

0255 Usterka pompy wtryskowej „A" – sporadyczna

0256 Usterka pompy wtryskowej „B"

0257 Usterka pompy wtryskowej „B"

0258 Usterka pompy wtryskowej „B"

0259 Usterka pompy wtryskowej „B"

0260 Usterka pompy wtryskowej „B" - sporadyczna

0261 Wtryskiwacz cylindra 1 – przerwa lub zwarcie do masy

0262 Wtryskiwacz cylindra 1 – zwarcie do plusa

0263 Nieprawidłowe działanie cylindra 1

0264 Wtryskiwacz cylindra 2 – przerwa lub zwarcie do masy

0265 Wtryskiwacz cylindra 2 - zwarcie do plusa

0266 Nieprawidłowe działanie cylindra 2

0267 Wtryskiwacz cylindra 3 - przerwa lub zwarcie do masy

0268 Wtryskiwacz cylindra 3 - zwarcie do plusa

0269 Nieprawidłowe działanie cylindra 3

0270 Wtryskiwacz cylindra 4 - przerwa lub zwarcie do masy

0271 Wtryskiwacz cylindra 4 - zwarcie do plusa

0272 Nieprawidłowe działanie cylindra 4

0273 Wtryskiwacz cylindra 5 - przerwa lub zwarcie do masy

0274 Wtryskiwacz cylindra 5 - zwarcie do plusa

0275 Nieprawidłowe działanie cylindra 5

0276 Wtryskiwacz cylindra 6 - przerwa lub zwarcie do masy

0277 Wtryskiwacz cylindra 6 zwarcie do plusa

0278 Nieprawidłowe działanie cylindra 6

0279 Wtryskiwacz cylindra 7 - przerwa lub zwarcie do masy

0280 Wtryskiwacz cylindra 7 - zwarcie do plusa

0281 Nieprawidłowe działanie cylindra 7

0282 Wtryskiwacz cylindra 8 - przerwa lub zwarcie do masy

0283 Wtryskiwacz cylindra 8 - zwarcie do plusa

0284 Nieprawidłowe działanie cylindra 8

0285 Wtryskiwacz cylindra 9 - przerwa lub zwarcie do masy

0286 Wtryskiwacz cylindra 9 - zwarcie do plusa

0287 Nieprawidłowe działanie cylindra 9

0288 Wtryskiwacz cylindra 10 - przerwa lub zwarcie do masy

0289 Wtryskiwacz cylindra 10 - zwarcie do plusa

0290 Nieprawidłowe działanie cylindra 10

0291 Wtryskiwacz cylindra 11 - przerwa lub zwarcie do masy

0292 Wtryskiwacz cylindra 11 - zwarcie do plusa

0293 Nieprawidłowe działanie cylindra 11

0294 Wtryskiwacz cylindra 12 - przerwa lub zwarcie do masy

0295 Wtryskiwacz cylindra 12 - zwarcie do plusa

0296 Nieprawidłowe działanie cylindra 12

0300 Układ zapłonowy - wypadanie zapłonów

0301 Zapłon cylindra l - wypadanie zapłonów

0302 Zapłon cylindra 2 - wypadanie zapłonów

0303 Zapłon cylindra 3 - wypadanie zapłonów

0304 Zapłon cylindra 4 - wypadanie zapłonów

0305 Zapłon cylindra 5 - wypadanie zapłonów

0306 Zapłon cylindra 6 - wypadanie zapłonów

0307 Zapłon cylindra 7 - wypadanie zapłonów

0308 Zapłon cylindra 8 - wypadanie zapłonów

0309 Zapłon cylindra 9 - wypadanie zapłonów

0310 Zapłon cylindra 10 - wypadanie zapłonów

0311 Zapłon cylindra 11 - wypadanie zapłonów

0312 Zapłon cylindra 12 - wypadanie zapłonów

0320 Obwód wyjściowy czujnika prędkości obrotowej silnika - rozdzielacza zapłonu

0321 Obwód wyjściowy czujnika prędkości obrotowej silnika - rozdzielacz zapłonu

0322 Obwód wyjściowy czujnika prędkości obrotowej silnika - rozdzielacza zapłonu brak sygnału

0323 Obwód wyjściowy czujnika prędkości obrotowej silnika - rozdzielacza zapłonu usterka sporadyczna

0325 Nieprawidłowy sygnał z czajnika spalania stukowego 1

0326 Nieprawidłowy sygnał z czujnika spalania stukowego 1

0327 Nieprawidłowy sygnał z czujnika spalania stukowego 1 - zwarcie do masy

0328 Nieprawidłowy sygnał z czujnika spalania stukowego 1 - zwarcie do plusa

0329 Nieprawidłowy sygnał z czujnika spalania stukowego 1 - usterka sporadyczna

0330 Nieprawidłowy sygnał z czujnika spalania stukowego 2

0331 Nieprawidłowy sygnał z czujnika spalania stukowego 2

0332 Nieprawidłowy sygnał z czujnika spalania stukowego 2 - zwarcie do masy

0333 Nieprawidłowy sygnał z czujnika spalania stukowego 2 - zwarcie do plusa

0334 Nieprawidłowy sygnał z czujnika spalania stukowego 2 - usterka sporadyczna

0335 Nieprawidłowy sygnał z czujnika obrotów wału korbowego „A"

0336 Nieprawidłowy sygnał z czujnika obrotów wału korbowego „A"

0337 Nieprawidłowy sygnał z czujnika obrotów wału korbowego „A" - zwarcie do masy

0338 Nieprawidłowy sygnał z czujnika obrotów wału korbowego „A" - zwarcie do plusa

0339 Nieprawidłowy sygnał z czujnika obrotów wału korbowego „A" - usterka sporadyczna

0340 Nieprawidłowy sygnał z czujnik wałka rozrządu

0341 Nieprawidłowy sygnał z czujnik wałka rozrządu

0342 Nieprawidłowy sygnał z czujnik wałka rozrządu - zwarcie do masy

0343 Nieprawidłowy sygnał z czujnik wałka rozrządu - zwarcie do plusa

0344 Nieprawidłowy sygnał z czujnik wałka rozrządu - usterka sporadyczna

0351 Usterka w elektronicznej regulacji kąta wyprzedzenia zapłonu - cylinder 1 + 4 za niskie napięcie

0352 Usterka w elektronicznej regulacji kąta wyprzedzenia zapłonu - cylinder 2 + 3 za niskie napięcie

0355 Cewka zapłonowa „E"

0356 Cewka zapłonowa „F"

0357 Cewka zapłonowa „G"

0358 Cewka zapłonowa „H"

0359 Cewka zapłonowa „I"

0360 Cewka zapłonowa „J"

0361 Cewka zapłonowa „K"

0362 Cewka zapłonowa „L"

0370 Nieprawidłowy sygnał prędkości obrotowej silnika z czujnika „A"

0371 Nieprawidłowy sygnał prędkości obrotowej silnika z czujnika „A" - za dużo impulsów

0372 Nieprawidłowy sygnał prędkości obrotowej silnika z czujnika „A" - za mało impólsów

0373 Nieprawidłowy sygnał prędkości obrotowej silnika z czujnika „A" - usterka sporadyczna, nierówne impulsy

0374 Nieprawidłowy sygnał prędkości obrotowej silnika z czujnika „A" - brak impulsów

0375 Nieprawidłowy sygnał prędkości obrotowej silnika z czujnika „B"

0376 Nieprawidłowy sygnał prędkości obrotowej silnika z czujnika „B" - za dużo impulsów

0377 Nieprawidłowy sygnał prędkości obrotowej silnika z czujnika „B" - za mało impulsów

0378 Nieprawidłowy sygnał prędkości obrotowej silnika z czujnika „B" – usterka sporadyczna, nierówne impulsy

0379 Nieprawidłowy sygnał prędkości obrotowej silnika z czujnika „B" - brak impulsów

0380 Usterka w układzie świec żarowych

0381 Uszkodzenie lampki kontrolnej świec żarowych

0385 Nieprawidłowy sygnał z czujnika obrotów wału korbowego „B"

0356 Nieprawidłowy sygnał z czujnika obrotów wału korbowego „B"

0387 Nieprawidłowy sygnał z czujnika obrotów wału korbowego „B" - zwarcie do masy

0388 Nieprawidłowy sygnał z czujnika obrotów wału korbowego „B" - zwarcie do plusa

0389 Nieprawidłowy sygnał z czujnika obrotów wału korbowego „B" - usterka sporadyczna

0400 Nieprawidłowy sygnał zaworu EGR

0401 Za mały przepływ w układzie EGR

0402 Za duży przepływ w układzie EGR

0403 Napięcie na zaworze EGR za wysokie lub za niskie

0404 Uszkodzenie w układzie EGR

0405 Czujnik układu recyrkulacji spalin „A" - za wysoki poziom sygnału

0406 Czujnik układu recyrkulacji spalin „A" - zwarcie do plusa

0407 Czujnik układu recyrkulacji spalin „A" - przerwa lub zwarcie do masy

0408 Czujnik układu recyrkulacji spalin „B" - za wysoki poziom sygnału

0410 Uszkodzenie w układzie doprowadzania powietrza dodatkowego

0411 Nieprawidłowy przepływ w układzie doprowadzania powietrza dodatkowego

0412 Zawór sterujący „A" w układzie doprowadzania powietrza dodatkowego

0413 Zawór sterujący „A" w układzie doprowadzania powietrza dodatkowego

0414 Zawór sterujący „A" w układzie doprowadzania powietrza dodatkowego

0415 Zawór sterujący „B" w układzie doprowadzania powietrza dodatkowego

0416 Zawór sterujący „B" w układzie doprowadzania powietrza dodatkowego

0417 Zawór sterujący „B" w układzie doprowadzania powietrza dodatkowego

0418 Przekaźnik „A" w układzie doprowadzania powietrza dodatkowego

0419 Przekaźnik „B" w układzie doprowadzania powietrza dodatkowego

0420 Sprawność katalizatora (rząd cylindrów 1) za mała

0421 Sprawność katalizatora wstępnego (rząd cylindrów 1) za mała

0422 Sprawność katalizatora głównego (rząd cylindrów 1) za mała

0423 Sprawność katalizatora podgrzewanego (rząd cylindrów 1) za mała

0424 Temperatura katalizatora podgrzewanego (rząd cylindrów 1) za mała

0430 Sprawność katalizatora (rząd cylindrów 1) za mała

0431 Sprawność katalizatora wstępnego (rząd cylindrów 1) za mała

0432 Sprawność katalizatora głównego (rząd cylindrów 1) za mała

0433 Sprawność katalizatora podgrzewanego (rząd cylindrów ł) za mała

0434 Temperatura katalizatora podgrzewanego (rząd cylindrów 1) za mała

0440 Usterka w układzie odpowietrzania zbiornika paliwa

0441 Usterka w układzie odpowietrzania zbiornika paliwa

0442 Usterka w układzie odpowietrzania zbiornika paliwa - nieszczelność

0443 Usterka zaworu przewietrzającego w układzie odpowietrzania zbiornika paliwa

0444 Usterka zaworu przewietrzającego w układzie odpowietrzania zbiornika paliwa

0445 Usterka zaworu przewietrzającego w układzie odpowietrzania zbiornika paliwa

0446 Regulacja odpowietrzania w układzie przechwytywania par paliwa

0447 Regulacja odpowietrzania w układzie przechwytywania par paliwa

0448 Regulacja odpowietrzania w układzie przechwytywania par paliwa - uszkodzenie zaworu

0449 Regulacja odpowietrzania w układzie przechwytywania par paliwa - uszkodzenie zaworu

0450 Usterka w układzie odpowietrzania zbiornika paliwa - uszkodzenie czujnika ciśnienia

0451 Usterka w układzie odpowietrzania zbiornika paliwa - uszkodzenie czujnika ciśnienia

0452 Usterka w układzie odpowietrzania zbiornika paliwa - uszkodzenie czujnika ciśnienia - zwarcie do masy

0453 Usterka w układzie odpowietrzania zbiornika paliwa - uszkodzenie czujnika ciśnienia - zwarcie do plusa

0454 Usterka w układzie odpowietrzania zbiornika paliwa - uszkodzenie czujnika ciśnienia

0455 Usterka w układzie przechwytywania par paliwa - nieszczelność

0460 Czujnik poziomu paliwa

0461 Czujnik poziomu paliwa

0462 Czujnik poziomu paliwa - przerwa lub zwarcie do masy

0463 Czujnik poziomu paliwa - zwarcie do plusa

0464 Czujnik poziomu paliwa - usterka sporadyczna

0465 Czujnik natężenia przepływu przedmuchu

0466 Czujnik natężenia przepływu przedmuchu

0467 Czujnik natężenia przepływu przedmuchu - przerwa lub zwarcie do masy

0468 Czujnik natężenia przepływu przedmuchu - zwarcie do plusa

0469 Czujnik natężenia przepływu przedmuchu - usterka sporadyczna

0470 Czujnik ciśnienia spalin

0471 Czujnik ciśnienia spalin

0472 Czujnik ciśnienia spalin - przerwa lub zwarcie do masy

0473 Czujnik ciśnienia spalin - zwarcie do plusa

0474 Czujnik ciśnienia spalin - usterka sporadyczna

0475 Zawór regulacyjny ciśnienia spalin

0476 Zawór regulacyjny ciśnienia spalin

0477 Zawór regulacyjny ciśnienia spalin - przerwa lub zwarcie do masy

0478 Zawór regulacyjny ciśnienia spalin - zwarcie do plusa

0479 Zawór regulacyjny ciśnienia spalin - usterka sporadyczna

0480 Uszkodzenie w układzie chłodzenia powietrzem l

0481 Uszkodzenie w układzie chłodzenia powietrzem 2

0482 Uszkodzenie w układzie chłodzenia powietrzem 3

0483 Usterka wentylatora chłodzenia - funkcja Ratio Check

0484 Usterka wentylatora chłodzenia - za duży pobór prądu

0485 Usterka wentylatora chłodzenia

0500 Czujnik prędkości własnej pojazdu

0501 Czujnik prędkości własnej pojazdu

0502 Czujnik prędkości własnej pojazdu - przerwa lub zwarcie do masy

0503 Czujnik prędkości własnej pojazdu - usterka sporadyczna

0505 Usterka w układzie regulacji obrotów biegu jałowego

0506 Usterka w układzie regulacji obrotów biegu jałowego - obroty za niskie

0507 Usterka w układzie regulacji obrotów biegu jałowego - obroty za wysokie

0510 Uszkodzenie włącznika biegu jałowego przepustnicy

0520 Uszkodzenie czujnika (włącznika) ciśnienia oleju

5221 Uszkodzenie czujnika (włącznika) ciśnienia oleju

0552 Uszkodzenie czujnika (włącznika) ciśnienia oleju - przerwa lub zwarcie do masy

0523 Uszkodzenie czujnika (włącznika) ciśnienia oleju - zwarcie do plusa

0524 Uszkodzenie czujnika (włącznika) ciśnienia oleju - usterka sporadyczna

0530 Uszkodzenie czujnika ciśnienia gazu w klimatyzacji

0531 Uszkodzenie czujnika ciśnienia gazu w klimatyzacji

0532 Uszkodzenie czujnika ciśnienia gazu w klimatyzacji - przerwa lub zwarcie do masy

0533 Uszkodzenie czujnika ciśnienia gazu w klimatyzacji - zwarcie do plusa

0534 Uszkodzenie czujnika ciśnienia gazu w klimatyzacji - usterka sporadyczna

0550 Uszkodzenie wyłącznika ciśnieniowego wspomagania układu kierowniczego

0551 Uszkodzenie wyłącznika ciśnieniowego wspomagania układu kierowniczego

0552 Uszkodzenie w układzie regulacji ciśnienia wspomagania układu kierowniczego - przerwa lub zwarcie do masy czujnika

0553 Uszkodzenie w układzie regulacji ciśnienia wspomagania układu kierowniczego - zwarcie czujnika do plusa

0554 Uszkodzenie w układzie regulacji ciśnienia wspomagania układu kierowniczego - usterka sporadyczna czujnika

0560 Nieprawidłowe napięcie zasilające w instalacji elektrycznej pojazdu

0561 Nieprawidłowe napięcie zasilające w instalacji elektrycznej pojazdu - napięcie niestabilne

0562 Nieprawidłowe napięcie zasilające w instalacji elektrycznej pojazdu - napięcie za niskie

0563 Nieprawidłowe napięcie zasilające w instalacji elektrycznej pojazdu - napięcie za wysokie

0565 Usterka w układzie tempomatu - nieprawidłowy sygnał włączenia - ON

0566 Usterka w układzie tempomatu - nieprawidłowy sygnał wyłączenia - OFF

0567 Usterka w układzie tempomatu - nieprawidłowy sygnał ponowienia - RESUME

0568 Usterka w układzie tempomatu - nieprawidłowy sygnał ustawienia - SET

0569 Usterka w układzie tempomatu — nieprawidłowy sygnał graniczny - COAST

0570 Usterka w układzie tempomatu - nieprawidłowy sygnał przyspieszania - ACCEL

0571 Usterka w układzie tempomatu - uszkodzenie wyłącznika świateł hamowania „A"

0572 Usterka w układzie tempomatu - uszkodzenie wyłącznika świateł hamowania „A" przerwa lub zwarcie do masy

0573 Usterka w układzie tempomatu - uszkodzenie wyłącznika świateł hamowania „A" - zwarcie do plusa

0600 Uszkodzenie szeregowego łącza komunikacyjnego - magistrala CAN

0601 Wewnętrzny moduł kontroli sterownika - zła suma kontrolna

0602 Wewnętrzny moduł kontroli sterownika - błąd w programie

0603 Wewnętrzny moduł kontroli sterownika - błąd / uszkodzenie pamięci stałej KAM

0604 Wewnętrzny moduł kontroli sterownika - błąd / uszkodzenie pamięci RAM

0605 Wewnętrzny moduł kontroli sterownika - błąd / uszkodzenie pamięci ROM

0606 Wewnętrzny moduł kontroli sterownika - uszkodzenie procesora

0608 Wewnętrzny moduł kontroli sterownika - nieprawidłowe napięcie Vss „A"

0609 Wewnętrzny moduł kontroli sterownika - nieprawidłowe napięcie Vss „B"

0620 Uszkodzenie w obwodzie sterowania alternatora

0621 Uszkodzenie lampki kontrolnej alternatora L

0622 Uszkodzenie w obwodzie sterowania alternatora - nieprawidłowe wzbudzenie F

0650 Uszkodzenie lampki kontrolnej pracy silnika MIL

0654 Uszkodzenie w układzie obrotomierza

0655 Uszkodzenie lampki kontrolnej temperatury silnika

0656 Uszkodzenie w układzie wskaźnika poziomu paliwa

0700 Uszkodzenie w układzie sterowania automatyczną skrzynią biegów

0701 Uszkodzenie w układzie sterowania automatyczną skrzynią biegów - sterowanie poza zakresem mocy

0702 Uszkodzenie w układzie sterowania automatyczną skrzynią biegów - uszkodzenie w układach elektronicznych

0703 Uszkodzenie w układzie sterowania automatyczną skrzynią biegów - usterka konwertera momentu napędowego lub wyłącznika świateł hamowania „B"

0704 Włącznik pedału sprzęgła

0705 Czujnik położenia drążka wyboru biegu

0706 Czujnik położenia drążka wyboru biegu

0707 Czujnik położenia drążka wyboru biegu - przerwa lub zwarcie do masy

0708 Czujnik położenia drążka wyboru biegu - zwarcie do plusa

0709 Czujnik położenia drążka wyboru biegu - usterka sporadyczna

0710 Czujnik temperatury oleju w przekładni

0711 Czujnik temperatury oleju w przekładni

0712 Czujnik temperatury oleju w przekładni - przerwa lub zwarcie do masy

0713 Czujnik temperatury oleju w przekładni - zwarcie do plusa

0714 Czujnik temperatury oleju w przekładni - usterka sporadyczna

0716 Czujnik prędkości obrotowej przekładni - układ wejściowy

0717 Czujnik prędkości obrotowej przekładni - układ wejściowy - brak sygnału

0718 Czujnik prędkości obrotowej przekładni - układ wejściowy - usterka sporadyczna

0719 Uszkodzenie w układzie sterowania automatyczną skrzynią biegów - usterka konwertera momentu napędowego lub wyłącznika świateł hamowania „B" - poziom sygnału za niski - przerwa lub zwarcie do masy

0720 Czujnik prędkości obrotowej przekładni

0721 Czujnik prędkości obrotowej przekładni - układ wyjściowy

0722 Czujnik prędkości obrotowej przekładni - układ wyjściowy - brak sygnału

0723 Czujnik prędkości obrotowej przekładni - układ wyjściowy - usterka sporadyczna

0724 Uszkodzenie w układzie sterowania automatyczną skrzynią biegów – usterka konwertera momentu napędowego lub wyłącznika świateł hamowania „B" - poziom sygnału za wysoki - zwarcie do plusa

0725 Uszkodzenie w układzie wejścia obrotów silnika / przekładni

0726 Uszkodzenie w układzie wejścia obrotów silnika / przekładni

0727 Uszkodzenie w układzie wejścia obrotów silnika / przekładni - brak sygnału

0728 Uszkodzenie w układzie wejścia obrotów silnika / przekładni - usterka sporadyczna

0730 Nieprawidłowe położenie biegu - bieg nie odpowiada położeniu drążka

0731 Nieprawidłowe położenie biegu - bieg nie odpowiada położeniu drążka - bieg l

0732 Nieprawidłowe położenie biegu - bieg nie odpowiada położeniu drążka - bieg 2

0733 Nieprawidłowe położenie biegu - bieg nie odpowiada położeniu drążka - bieg 3

0734 Nieprawidłowe położenie biegu - bieg nie odpowiada położeniu drążka - bieg 4

0735 Nieprawidłowe położenie biegu - bieg nie odpowiada położeniu drążka - bieg 5

0736 Nieprawidłowe położenie biegu - bieg nie odpowiada położeniu drążka - bieg wsteczny

0740 Uszkodzenie sprzęgła blokującego przekładni hydrokinetycznej

0741 Uszkodzenie sprzęgła blokującego przekładni hydrokinetycznej - mała sprawność lub niezasprzęglone

0742 Uszkodzenie sprzęgła blokującego przekładni hydrokinetycznej - sprzęgło zasprzęglone na stałe

0743 Uszkodzenie sprzęgła blokującego przekładni hydrokinetycznej

0744 Uszkodzenie sprzęgła blokującego przekładni hydrokinetycznej - sporadyczna usterka w obwodzie

0745 Elektrozawór sterujący ciśnienia oleju w przekładni

0746 Elektrozawór sterujący ciśnienia oleju w przekładni - mała sprawność lub elektromagnes nie jest zasilany

0747 Elektrozawór sterujący ciśnienia oleju w przekładni - elektromagnes jest stale zasilany

0748 Elektrozawór sterujący ciśnienia oleju w przekładni

0749 Elektrozawór sterujący ciśnienia oleju w przekładni - usterka sporadyczna

0750 Elektrozawór przełożeń przekładni „A"

0751 Elektrozawór przełożeń przekładni „A" - mała sprawność lub elektromagnes nie jest zasilany

0752 Elektrozawór przełożeń przekładni „A" - mała sprawność lub elektromagnes nie jest zasilany - elektromagnes jest stale zasilany

0753 Elektrozawór przełożeń przekładni „A"

0754 Elektrozawór przełożeń przekładni „A" - usterka sporadyczna

0755 Elektrozawór przełożeń przekładni „B"

0756 Elektrozawór przełożeń przekładni „B" - mała sprawność lub elektromagnes nie jest zasilany

0757 Elektrozawór przełożeń przekładni „B" - mała sprawność lub elektromagnes nie jest zasilany - elektromagnes jest stale zasilany

0758 Elektrozawór przełożeń przekładni „B"

0759 Elektrozawór przełożeń przekładni „B" - usterka sporadyczna

0760 Elektrozawór przełożeń przekładni „C"

0761 Elektrozawór przełożeń przekładni „C" - mała sprawność lub elektromagnes nie jest zasilany

0762 Elektrozawór przełożeń przekładni „C" - mała sprawność lub elektromagnes nie jest zasilany - elektromagnes jest stale zasilany

0763 Elektrozawór przełożeń przekładni „C"

0764 Elektrozawór przełożeń przekładni „C" - usterka sporadyczna

0765 Elektrozawór przełożeń przekładni „D"

0766 Elektrozawór przełożeń przekładni „D" - mała sprawność lub elektromagnes nie jest zasilany

0767 Elektrozawór przełożeń przekładni „D" - mała sprawność lub elektromagnes nie jest zasilany - elektromagnes jest stale zasilany

0768 Elektrozawór przełożeń przekładni „D"

0769 Elektrozawór przełożeń przekładni „D" - usterka sporadyczna

0770 Elektrozawór przełożeń przekładni „E"

0771 Elektrozawór przełożeń przekładni „E" - mała sprawność lub elektromagnes nie jest zasilany

0772 Elektrozawór przełożeń przekładni „E" - mała sprawność lub elektromagnes nie jest zasilany - elektromagnes jest stale zasilany

0773 Elektrozawór przełożeń przekładni „E"

0774 Elektrozawór przełożeń przekładni „E" - usterka sporadyczna

0780 Nieprawidłowa funkcja zmiany przełożeń przekładni

0781 Nieprawidłowa funkcja zmiany przełożeń przekładni - przełożenie biegów 1-2

0782 Nieprawidłowa funkcja zmiany przełożeń przekładni - przełożenie biegów 2 -

0783 Nieprawidłowa funkcja zmiany przełożeń przekładni - przełożenie biegów 3-4

0784 Nieprawidłowa funkcja zmiany przełożeń przekładni - przełożenie biegów 4-5

0785 Elektrozawór opóźniania zmiany przełożeń

0786 Elektrozawór opóźniania zmiany przełożeń - mała sprawność, niewłaściwy zakres pracy

0787 Elektrozawór opóźniania zmiany przełożeń - przerwa lub zwarcie do masy

0788 Elektrozawór opóźniania zmiany przełożeń - zwarcie do plusa

0789 Elektrozawór opóźniania zmiany przełożeń - usterka sporadyczna

0790 Przełącznik Normal / Performance

0801 Blokada biegu wstecznego

1110 Zawór regulacji zmiennej długości kolektora dolotowego l

1111 Zawór regulacji zmiennej długości kolektora dolotowego 2

1112 Zawór regulacji zmiennej długości kolektora dolotowego l'- zawór zablokowany

1113 Zawór regulacji zmiennej długości kolektora dolotowego 2 - zawór zablokowany

1120 Uszkodzenie korpusu przepustnicy - nieszczelności

1229 Uszkodzenie w obwodzie zasilania sterownika

1230 Uszkodzenie w obwodach przekaźnika pompy paliwa / przekaźnika zasilania sterownika

1231 Uszkodzenie w obwodach przekaźnika pompy paliwa / przekaźnika zasilania sterownika

1326 Nieprawidłowa funkcja zmiany kąta wyprzedzenia zapłonu - układ przeciwstukowy cylindra l

1327 Nieprawidłowa funkcja zmiany kąta wyprzedzenia zapłonu - układ przeciwstukowy cylindra 2

1328 Nieprawidłowa funkcja zmiany kąta wyprzedzenia zapłonu - układ przeciwstukowy cylindra 3

1329 Nieprawidłowa funkcja zmiany kąta wyprzedzenia zapłonu - układ przeciwstukowy cylindra 4

1330 Nieprawidłowa funkcja zmiany kąta wyprzedzenia zapłonu - układ przeciwstukowy cylindra 5

1331 Nieprawidłowa funkcja zmiany kąta wyprzedzenia zapłonu - układ przeciwstukowy cylindra 6

1335 Nieprawidłowy sygnał obrotów silnika dla sterownika pompy wtryskowej

1340 Uszkodzenie czujnika lub mechanizmu regulacji faz rozrządu

1345 Uszkodzenie pompy wtryskowej

1405 Uszkodzenie zaworu EGR

1410 Przekaźnik dmuchawy powietrza dodatkowego / przekaźnik klimatyzacji

1501 Immobilizer - brak kodu lub kod nieprawidłowy

1502 Immobilizer - nieprawidłowa identyfikacja modułu immobilizera

1503 Immobilizer - nieprawidłowa identyfikacja modułu immobilizera

1530 Przekaźnik klimatyzacji

1560 Nieprawidłowe napięcie instalacji pojazdu

1600 Sterownik - uszkodzenie programu

1601 Sterownik - za wysoka temperatura

1602 Sterownik - uszkodzenie modułu czujnika spalania stukowego

1604 Sterownik - nieprawidłowy kod lub uszkodzenie

1605 Sterownik - nieprawidłowy kod lub uszkodzenie

1620 Sterownik - nieprawidłowe wewnętrzne napięcie odniesienia

1625 Przekaźnik główny systemu

1630 Uszkodzenie w układzie regulacji kąta wyprzedzenia wtrysku

1631 Uszkodzony sterownik pompy wtryskowej

1635 Układ podgrzewania świec żarowych

1640 Usterka układu sterowania zapłonem z czterema cewkami - stopień końcowy

1650 Lampka kontrolna układu

1651 Nieprawidłowe sygnały na magistrali CAN

1660 Uszkodzenie zaworu odcinającego paliwo

1690 Lampka kontrolna układu

1740 Układ kontroli momentu napędowego

 

W wypadku diesli odczyt błędów może być niemożliwy opisaną powyżej metodą i pozostaje tylko i wyłącznie podłączenie interfejsu diagnostycznego.

 

Kasowanie kodów usterek, czyli RESET ECU.

 

Odłączyć ujemny biegun akumulatora na okres co najmniej 30 minut a następnie ponownie go podłączyć. Metoda ta posiada jednak wady. Odłącznie akumulatora powoduje utratę wszystkich wartości adaptacyjnych. Ponowna „nauka” wartości adaptacyjnych wymaga uruchomienia zimnego silnika oraz jazdy z różnymi prędkościami przez około 20 – 30 minut. Silnik należy też pozostawić na biegu jałowym przez około 10 minut a najlepiej do chwili włączenia elektrowentylatora na chłodnicy. Potem w różnych warunkach pracy (jazda miejska w zróżnicowanym stylu - i dynamiczna i spokojna). Lepiej kasować kody za pomocą czytnika kodów usterek.

 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Gość
Ten temat został zamknięty. Brak możliwości dodania odpowiedzi.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Umieściliśmy na Twoim urządzeniu pliki cookie, aby pomóc Ci usprawnić przeglądanie strony. Możesz dostosować ustawienia plików cookie, w przeciwnym wypadku zakładamy, że wyrażasz na to zgodę. Polityka prywatności Warunki użytkowania